2020. április 17. napján jelent meg a veszélyhelyzet idején egyes egyéni vállalkozói tevékenységek folytatásáról vagy szüneteltetéséről szóló 131/2020. (IV. 17.) számú kormányrendelet.

A kormányrendelet szerint azok az egyéni vállalkozók, akik tevékenységük szünetelését 2020. március 11. és 30-a között jelentették be, a kormányrendelet hatálybalépését követő 15. napig (azaz 2020. május 3-ig) bejelenthetik:

– tevékenységük szünetelése iránti bejelentés visszavonását,

– vagy szüneteltetett tevékenységük folytatását.

A rendelet szerint a visszavonás alapján a nyilvántartást vezető szerv a tevékenység szünetelésének kezdő időpontjára vonatkozó adatot úgy törli a nyilvántartásból, hogy az mint törölt adat se legyen megismerhető. A kormányrendelet szerint, ha jogszabály az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteléséhez jogkövetkezményt fűz, az adattörlés után úgy kell tekinteni, hogy a szünetelésre nem került sor.

Amennyiben az egyéni vállalkozó tevékenysége folytatását kéri, a szünetelés időtartama a 2009. évi CXV. törvény (Evectv.) 18. § (1) bekezdésétől eltérően egy hónapnál rövidebb is lehet. Ezen enyhítés nem csupán a 2020. március 11. és 30-a között bejelentett szünetelésekre érvényes, hanem a 2020. március 30. napját követően a veszélyhelyzet ideje alatt bejelentett egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésére is.

A 15 napos kormányrendeleti határidőt mindenképpen fontos betartani az egyéni vállalkozóknak, hiszen szünetelés esetén a tevékenység folytatására vonatkozó eljárás az Evectv. szerint további nyilatkozatokat kíván meg a feltételeknek való megfelelésről.

A rendelet szerint a 2020. március 11. és 30-a között bejelentett szünetelés és a visszavonás alapján megvalósult adattörlés közötti időtartam a hatósági jogviszony alapján fennálló, az egyéni vállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítésére és jogosultságok gyakorlására vonatkozó határidőbe nem számít bele. Ha a határidő a szünetelés időtartama alatt járna le, a határidő a nyilvántartást vezető szerv adattörlését követő tizenötödik napon jár le.

 

Dr. Somogyi Irén ügyvéd, munkajogi szakjogász