Szakterületek

Közbeszerzés

Az Iroda már 10 éve nyújt jogi segítséget a közbeszerzési jog alapján ajánlatkérőnek minősülő szervezetek, és a közbeszerzési eljárásokban ajánlattevőként részt venni kívánó társaságok számára egyaránt. Az Iroda által nyújtott közbeszerzési szolgáltatások köre az alábbiakat foglalja magában:

Munkajog

Ügyfeleink számára jogi tanácsadást nyújtunk különböző munkajogi kérdésekben valamint Elkészítjük/véleményezzük a szükséges munkaszerződéseket, versenytilalmi megállapodásokat, tanulmányi és munkaerő-kölcsönzési szerződéseket.

Társasági Jog

Felvilágosítást nyújtunk Ügyfeleink számára a cégalapításhoz szükséges adatokról, a cégalapítás menetéről és költségeiről. Miután minden szükséges adat rendelkezésre áll, és azok jogszabályi előírásoknak való megfelelősége ellenőrzésre került, a cégiratok elkészítése után a dokumentumok elektronikus úton benyújtásra kerülnek az illetékes Cégbíróság részére, amely bejegyzi a társaságot a cégjegyzékbe.

Ingatlan Jog

Az adásvételi szerződés elkészítésekor úgy készítjük el a szerződést, hogy az teljes mértékben képviselje és védje mind az eladó, mind a vevő érdekeit. Amennyiben az ingatlan vásárlása hitelből történik, úgy Irodánk több éves tapasztalata alapján a különböző bankok által elvárt szerződési feltételek vonatkozásában is tájékoztatást nyújt, valamint azoknak megfelelően készíti el a szerződéseket.

Gazdasági Jog

A felszámolási eljárás olyan nemperes eljárás, amely keretében a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése során a hitelezők kielégítést nyernek. A felszámolási eljárást megindíthatja bármelyik hitelező (tehát akinek az adott cég a számlával igazolt követelését nem fizette meg), vagy akár a cég saját maga ellen.

Követeléskezelés

Amennyiben a követelés összege a hárommillió forintot nem haladja meg, pénz fizetésére irányul és lejárt, úgy kizárólag fizetési meghagyásos eljárás megindításával lehetséges megkezdeni a követelés érvényesítését. A fizetési meghagyásos eljárás közjegyzői hatáskörbe tartozó eljárás; a pénzkövetelések behajtásának gyors és hatékony eszköze.

Peres Eljárások és Képviselet

Akár alperesi, akár felperesi perképviselet esetén tájékoztatjuk Ügyfelünket a peres eljárás várható menetéről, bizonyítási teherről, várható időtartamról, perköltségről (illeték, szakértői díj), bírói mérlegelés körébe tartozó kérdésekről.

Adatvédelem

Irodánk alkalmazott ügyvédje, Dr. Makszim Judit nyújt jogi tanácsadást a vállalkozások számára, hogy megfeleljenek az adatvédelmi elvárásoknak és kialakítsák a jogszabályoknak megfelelő adatvédelmi rendszert.

Civil Szervezetek

A legismertebb civil szervezetek az egyesület és az alapítvány. Létrehozásuk és működésük legfontosabb szabályait a Polgári Törvénykönyv valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) határozza meg.

Adójog

Irodánk vezető ügyvédje, Dr. Bákonyi László nyújt adójogi tanácsadást mind magánszemélyeknek, mind vállalatoknak.

Küldjön nekünk üzenetet

4 + 3 =