Fizetési meghagyásos eljárás (FMH)

Amennyiben a követelés összege a hárommillió forintot nem haladja meg, pénz fizetésére irányul és lejárt, úgy kizárólag fizetési meghagyásos eljárás megindításával lehetséges megkezdeni a követelés érvényesítését. A fizetési meghagyásos eljárás közjegyzői hatáskörbe tartozó eljárás; a pénzkövetelések behajtásának gyors és hatékony eszköze. Az eljárás díjköteles, amit a kérelem benyújtásakor köteles megfizetni a jogosult. Mértéke a pénzkövetelés eljárás megindításakor fennálló, járulékok nélkül számított összegének (díjalap) 3%-a, minimum 5.000,- Ft. Az adós részére a közjegyző küldi meg papír alapon a kérelmet (FMH), amire 15 napja van reagálni. Amennyiben az adós nem reagál, úgy az FMH jogerőssé válik és végrehajtási eljárás kezdeményezhető. Ha az adós ellentmondással él, úgy az eljárás perré alakul. Ezt követően a felperesnek 15 napja van a részletes keresetlevél (és bizonyítékok) becsatolására. Ezen rövid határidőre tekintettel, már az FMH benyújtásakor részletes tényvázlatot veszünk fel és felhívjuk az Ügyfelünk figyelmét a szükséges dokumentumok előkészítésére és a szükséges illeték kiegészítéséről is tájékoztatást nyújtunk.

 

Végrehajtási eljárás

Közokiratba foglalt követelés érvényesítése esetén azonnal megkezdhető a végrehajtási eljárás (kimarad az FMH). Magánokiratba foglalt követelés érvényesítése esetén  azonban a végrehajtási eljárás megindításához szükséges jogerős fizetési meghagyás, vagy jogerős ítélet megléte. Az eljárás megindítását megelőzően egyeztetjük Ügyfeleinkkel a felmerülő költségeket és a várható megtérülési eredményességet. A végrehajtás elrendelése is díjköteles, amit a kérelem előterjesztésekor köteles megfizetni a végrehajtást kérő. Mértéke a végrehajtandó követelés járulékok nélkül számított összegének (díjalap) 1%-a, minimum 5.000 forint, de maximum 150.000 forint. A végrehajtónál további eljárási költségek merülnek fel, melyet a végrehajtást kérőnek előlegeznie kell.

Iroda tevékenysége a végrehajtási eljárásban:

 

  • Végrehajtható okiratok előkészítése, végrehajtási lap, végrehajtási záradék kiállításának kezdeményezése
  • Kapcsolattartás a végrehajtóval
  • Szükség esetén végrehajtási kifogások benyújtása
  • A végrehajtás során befolyt összegek és a végrehajtói elszámolások folyamatos nyomon követése és ellenőrzése

 

Felszámolási eljárás

A gazdasági társaságokkal szemben fennálló, kiszámlázott követelések esetén nem csak csupán a fent részletezett peres eljárás áll Ügyfeleink rendelkezésére, hanem a törvényi feltételek megléte esetén akár felszámolási eljárás is indítható.

További szakterületek