Irodánk egy évtizedes tapasztalata alapján teljeskörű és magas szakmai színvonalú jogi képviselet ellátását vállalja a polgári peres eljárások során.

Akár alperesi, akár felperesi perképviselet esetén tájékoztatjuk Ügyfelünket a peres eljárás várható menetéről, bizonyítási teherről, várható időtartamról, perköltségről (illeték, szakértői díj), bírói mérlegelés körébe tartozó kérdésekről.

Felperest mindezek függvényében dönthet arról, hogy meg kívánja-e indítani az eljárást annak minden költségének megelőlegzésével  egyidejűleg.

Alperes számára szintén tájékoztatást nyújtunk a lehetőségekről, amely alapján eldöntheti, hogy elismeri a keresetet vagy ellenkérelmet kíván előterjeszteni.

Az esetleges peren kívüli megegyezést minden alkalommal elősegíti az Irodánk, amennyiben erre mindekét fél részéről hajlandóság van.

A 2018. január 01. napjától az új Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: új Pp.) jelentősen megváltoztatja az eddig megszokott eljárási struktúrát. Fontos tudni, hogy új szakaszként bekerül az eljárásban az úgynevezett „perelőkészítő szak”, amely során a felek csak írásban kommunikálnak a bírósággal. Az eddigiekhez képest ez sokkal nagyobb és teljes körű előkészítő munkát igényel a jogi képviselő és ezáltal a peres felek részéről is.

További szakterületek