Az Iroda már 10 éve nyújt jogi segítséget a közbeszerzési jog alapján ajánlatkérőnek minősülő szervezetek, és a közbeszerzési eljárásokban ajánlattevőként részt venni kívánó társaságok számára egyaránt. Az Iroda által nyújtott közbeszerzési szolgáltatások köre az alábbiakat foglalja magában:

  • Jogi tanácsadás a közbeszerzési eljárások előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérők számára, ideértve a felhívás és dokumentáció előkészítését, a szerződéses feltételek kimunkálását, a bontási eljárást, az ajánlatok értékelését, az eredményhirdetést és a szerződéskötést.
  • Tanácsadás az ajánlatok elkészítésében és az EKR rendszerben történő benyújtásában az ajánlattevők számára
  • Jogi képviselet ellátása jogorvoslati eljárásban a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt
  • Európai Uniós támogatások esetében indított valamint az uniós értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárások során kötelező felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (FAKSZ) igénybevétele. Azonban valamennyi közbeszerzési eljárás lefolytatásában és az ajánlatok benyújtásában is fontos, hogy biztosítva legyen a gyakorlott közbeszerzési szaktudás, amelyet irodánk valamennyi Ügyfele megelégedésére nyújta. Az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) Ajánlattevő részéről benyújtott nem megfelelő ajánlat gyakran eredményezi azok érvénytelenségét, amely megelőzhető szakember közreműködésével.

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Bákonyi László ügyvéd, FAKSZ

 

További szakterületek