A legismertebb civil szervezetek az egyesület és az alapítvány. Létrehozásuk és működésük legfontosabb szabályait a Polgári Törvénykönyv valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) határozza meg.

2015. január 1. napját követően a beadvány kizárólag elektronikus úton terjeszthető elő ha a kérelmező jogi képviselővel jár el vagy ha a kérelmező az egyszerűsített nyilvántartásba vételi (változásbejegyzési) eljárás lefolytatását kéri, illetve kizárólag elektronikus úton terjeszthető elő a közhasznú jogállás megállapítása iránti kérelem, továbbá a már közhasznú szervezet  is a beadványokat kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő.

Az elmúlt évek tapasztalati alapján egy jó alapító okirat/alapszabály a könyvelő, a szervezet vezetősége  és az ügyvéd –  bár ügyvéd kényszer egyelőre nincs – hatékony együttműködésének eredményeként jöhet csak létre.

Számos jogszabályt kell figyelembe venni a civil szervezetek alapításakor vagy módosításakor. Az eljárás gyorsabb és hatékonyabb egy ügyvéd közreműködésével. A civil szervezetek eljárása során szerzett bírói joggyakorlat alapján gyors és teljeskörű eljárást tudunk biztosítani Ügyfeleink számára.

További szakterületek