Cégalapítás

Felvilágosítást nyújtunk Ügyfeleink számára a cégalapításhoz szükséges adatokról, a cégalapítás menetéről és költségeiről. Miután minden szükséges adat rendelkezésre áll, és azok jogszabályi előírásoknak való megfelelősége ellenőrzésre került, a cégiratok elkészítése után a dokumentumok elektronikus úton benyújtásra kerülnek az illetékes Cégbíróság részére, amely bejegyzi a társaságot a cégjegyzékbe.

Változásbejegyzési eljárás

Működő gazdasági társaságok esetében számos oka – pl.: a székhely, az ügyvezető személyének, a törzstőke mértékének, vagy a tulajdonosi összetétel változása – lehet annak, hogy változásbejegyzési eljárás keretében szükséges a létesítő okiratot módosítani. A közhitelesség jogszabályi előírásának való megfelelés miatt a társaságoknak kiemelkedően fontos ezen kötelezettségüknek eleget tenni. Lényeges továbbá különösen a cégjegyzéket érintő adatok változásának folyamatos és naprakész, a cégnyilvántartásban történő megjelenítése amiatt is, mivel ennek jogszabályellenes elmulasztása esetén a Cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezhet, valamint pénzbírsággal is sújthatja az érintett gazdasági társaságot. Irodánk emellett rendszeresen tájékoztatja a már meglévő Ügyfeleit a kötelező cégmódosítások szabályairól és határidejükről, amellyel elkerülhetők az esetleges mulasztási bírságok

Végelszámolás

Amennyiben a társaság tagjai úgy döntenek, hogy nem kívánnak tovább tevékenységet végezni, és végelszámolási eljárással meg kívánják szüntetni a céget, úgy Irodánk részletes tájékoztatást nyújt ezek feltételeiről. Elsődleges feltétel, hogy a társaság ne legyen fizetésképtelen, és eleget tudjon tenni esetleges fizetési kötelezettségeinek. Ügyvédi Irodánk teljes körű jogi képviselet ellátását vállalja a végelszámolási eljárás elhatározásától kezdődően a táraság törlésére irányuló kérelem Cégbírósághoz történő benyújtásig. Amennyiben egy már végelszámolás alatt álló gazdasági társasággal szemben fennálló követelés bejelentése, és érvényesítése szükséges, úgy ezen dokumentumokat is elkészíti és benyújtja az Iroda. Ügyfeleinket tájékoztatjuk a felmerülő költségekről, az eljárás lépéseiről, a szükséges teendőkről és minden egyéb tudnivalóról, könyvelőkkel folyamatosan kapcsolatot tartunk a dokumentumok elkészítése és megküldése végett.

További szakterületek