Felszámolási eljárás

A felszámolási eljárás olyan nemperes eljárás, amely keretében a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése során a hitelezők kielégítést nyernek. A felszámolási eljárást megindíthatja bármelyik hitelező (tehát akinek az adott cég a számlával igazolt követelését nem fizette meg), vagy akár a cég saját maga ellen. Az eljárás megindításának szigorú formai feltételei vannak, illetve annak előkészülete során is szükséges betartani azokat a szabályokat, melyek a későbbiekben megkönnyítik, illetve lehetővé teszik a felszámolási eljárás megindítását (megfelelő felszólító levél kiküldése). Ügyvédi Irodánk jelentős tapasztalattal rendelkezik a felszámolási eljárás előkészítése, megindítása és lebonyolítása területén. Amennyiben szükséges, úgy  kezdeményezzük a felszámolás alatt álló gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének felelősségre vonására irányuló peres eljárást vagy a felszámolóbiztos mulasztása miatt az illetékes Törvényszék részére kifogást nyújtunk be.

 

Végelszámolás

Amennyiben a társaság tagjai úgy döntenek, hogy nem kívánnak tovább tevékenységet végezni, és végelszámolási eljárással meg kívánják szüntetni a céget, úgy Irodánk részletes tájékoztatást nyújt ezek feltételeiről. Elsődleges feltétel, hogy a társaság ne legyen fizetésképtelen, és eleget tudjon tenni esetleges fizetési kötelezettségeinek. Ügyvédi Irodánk teljes körű jogi képviselet ellátását vállalja a végelszámolási eljárás elhatározásától kezdődően a táraság törlésére irányuló kérelem Cégbírósághoz történő benyújtásig. Amennyiben egy már végelszámolás alatt álló gazdasági társasággal szemben fennálló követelés bejelentése, és érvényesítése szükséges, úgy ezen dokumentumokat is elkészíti és benyújtja az Iroda. Ügyfeleinket tájékoztatjuk a felmerülő költségekről, az eljárás lépéseiről, a szükséges teendőkről és minden egyéb tudnivalóról, könyvelőkkel folyamatosan kapcsolatot tartunk a dokumentumok elkészítése és megküldése végett.

 

Szerződések

Irodánk elsősorban állandó megbízás során ellátja az Ügyfelek teljes körű jogi képviseletét, ennek keretén belül vállalja a gazdasági társaság tevékenysége során felmerülő valamennyi szerződés elkészítését, véleményezését, gazdasági perekben történő képviseletét. Ügyvédi Irodánk vállalja társasági szerződések, alapító okiratok, alapszabályok, munkaszerződések, vállalkozási és megbízási szerződések, továbbá a gazdasági társaságok működése során felmerülő valamennyi egyéb jellegű szerződés elkészítését, módosítását, mindemellett a gazdasági jog számos kérdése vonatkozásában folyamatos jogi tanácsadást nyújt.

További szakterületek