Közbeszerzés

Közbeszerzés

Az Iroda már 10 éve nyújt jogi segítséget a közbeszerzési jog alapján ajánlatkérőnek minősülő szervezetek, és a közbeszerzési eljárásokban ajánlattevőként részt venni kívánó társaságok számára egyaránt. Az Iroda által nyújtott közbeszerzési szolgáltatások köre az alábbiakat foglalja magában:

  • Jogi tanácsadás a közbeszerzési eljárások előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérők számára, ideértve a felhívás és dokumentáció előkészítését, a szerződéses feltételek kimunkálását, a bontási eljárást, az ajánlatok értékelését, az eredményhirdetést és a szerződéskötést.
  • Tanácsadás az ajánlatok elkészítésében és benyújtásában az ajánlattevők számára
  • Jogi képviselet ellátása a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Bákonyi László ügyvéd

Keressen minket bizalommal!